โจทย์

ผู้ส่งผลงานต้องส่งภาพถ่าย 1 ภาพ (ความละเอียดตั้งแต่ 500 – 1200 KB) ที่สามารถบอกเล่าเรื่องราว พร้อมระบุแรงบันดาลใจและคำบรรยายสั้นๆไม่เกินครึ่งหน้า A4

เงื่อนไขการประกวด

สามารถส่งผลงานได้ที่

หมดเขตรับผลงาน: 25 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณจุรีพร คุณยลลดา โทร.02-422-9999 ต่อ 4135, 4184

© COPYRIGHT 2016 AMARIN PRINTING AND PUBLISHING COMPANY LIMITED