ท่องโลกผ่านฟิล์มกับ Top 100 Great Movies Stay in HOLLYWOOD HDTV
การ “เรียนรู้” (learning) ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา และไม่ได้มาจากแค่ตำราเรียน
ประกาศผล National Geographic Photography Contest 2015 เปลี่ยนโลกด้วยมือเรา
การปฏิวัติพลังงานครั้งสำคัญของเยอรมนี อาจเป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศอื่นๆดำเนินรอยตาม เพื่อหยุดยั้งหรือชะลอผลกระทบเลวร้ายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เตรียมปรับรับโลกร้อน
เกษตรกรที่พึ่งฟ้าฝนในประเทศไทยจะปรับตัวอย่างไรเมื่อรับมือกับสภาพอากาศผันผวน และเราจะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตพลังงานได้อย่างไร
พลังงานของประชาชน
พลังงานแสงอาทิตย์นำทั้งแสงสว่างและความหวังไปสู่ผู้คนที่ยังอาศัยอยู่ท่ามกลางความมืดมิดในบางซอกมุม ของโลก
ใช้ชีวิตแบบทวนกระแส
เมื่อระดับทะเลสูงขึ้น ผู้คนในประเทศเกาะอย่างคิริบาตีจะสืบทอดวิถีชีวิตและครรลองอันเก่าแก่ของบรรบุรุษได้อีกนานอีกใด
จับชีพจรแห่งปฐพี
โลกกำลังอยู่ในภาวะเครียดจัด เทคโนโลยีด้านดาวเทียมและเซนเซอร์ใหม่ๆในห้วงอากาศ คือความหวังที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ตรวจชีพจรโลกได้อย่างแม่นยำ ก่อนทุกสิ่งจะสายเกินเยียวยา
ใครจะรอด ใครจะไป
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก แต่ใครบ้างที่จะอยู่รอด ใครบ้าง ที่อาจต้องบอกลา

News

เชิญชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาศ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักสังคีต กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฎศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และสำนักดาบพุทไธสวรรย์แห่งกาญจนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงเฉลิมพระเกียรติในโอกาสครบรอบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2557

Next Issue

จากนักล่าแห่งเงาป่าสู่แสงสี

เมื่อถิ่นที่อยู่ของสองเผ่าพันธุ์เกิดการทับซ้อน นักล่าในเงาป่าอย่างเสือดาวอาจจำเป็นต้องปรับตัว ให้เข้ากับความศิวิไลซ์ที่รุกคืบเข้ามา จนบางทีมนุษย์อาจหลงลืมไปว่า เจ้าถิ่นเก่ายังไม่หายไปไหน

Social

National Geographic Magazines