ท่องโลกผ่านฟิล์มกับ Top 100 Great Movies Stay in HOLLYWOOD HDTV
การ “เรียนรู้” (learning) ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา และไม่ได้มาจากแค่ตำราเรียน
ตามรอยจาริกพระบรมศาสดา
ย้อนรอยเส้นทางชีวิตจากเจ้าชายแห่งแว่นแคว้นเล็กๆ สู่สมณะผู้ละทางโลกและเคลื่อนกงล้อแห่งธรรม
สวนสัตว์สงัดเสียง
การสตัฟฟ์สัตว์มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์มาตั้งแต่ศตวรรษที่สิบเก้า แต่ปัจจุบันบทบาทดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
มรดกบาปแห่งสงคราม
ลาวเป็นชาติที่ถูกทิ้งระเบิดถล่มมากที่สุดชาติหนึ่งในโลก แต่ก็อาจเป็นชาติที่ทรหดอดทนมากที่สุดชาติหนึ่งในโลกเช่นกัน
มหันตภัยแมลงร้ายล้างบางป่าสน
ด้วงสนภูเขาที่ทำลายล้างผืนป่าในสหรัฐฯ กำลังรุกคืบเข้าสู่แคนาดา เราจะหยุดยั้งหายนะนี้ได้หรือไม่
พิธีกรรมอำลามหานทีสีมรกต
โครงการพัฒนาทางต้นนํ้าของทะเลสาบเทอร์แคนาอาจทำให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายสภาพเป็นแอ่งฝุ่น และทำลายวิถีชีวิตของชนเผ่าในท้องถิ่น
ชีวิตหลังแคทรีนา
เพื่อรำลึกถึงวาระครบรอบ 10 ปีที่พายุเฮอร์ริเคนแคทรีนาพัดถล่มชายฝั่ง อ่าวเม็กซิโกของสหรัฐฯ ช่างภาพร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของการทำลายล้าง ความหวัง และชีวิตที่หวนคืนมาอีกครั้ง

News

เชิญชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาศ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักสังคีต กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฎศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และสำนักดาบพุทไธสวรรย์แห่งกาญจนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงเฉลิมพระเกียรติในโอกาสครบรอบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2557

Next Issue

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

หลังทรงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประมุขแห่งศาสนจักรคาทอลิกเมื่อปี 2013 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปวาติกัน พร้อมไปกับการส่งเสริมบทบาทในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ของศาสนจักรคาทอลิก

Social

National Geographic Magazines